Головна » ПОЛІТИКА

“Новий” погляд на “Нові речі”: Енцикліка Папи Лева ХІІІ «Нові речі» (Rerum Novarum)

13:26 23/03/2013

Ця Енцикліка була виголошена в Римі при базиліці св. Петра 15 травня 1891, у чотирнадцятий рік Понтифікату Папи Римського Лева XIII.
Коли читаєш її, то здається, що вона проголошена не в далекому 1891 році, а якщо не вчора, то нещодавно, у наш час.
Якимось “дивним” і “незбагненним” чином, в Енцикліці йдеться про суспільство, як цілісність, про важливість для нього зберігати ті властивості, особливості та зв’язки і залежності, які сформувалися у процесі його історичного розвитку, суспільну первинність сім’ї, родини, мотивацію та суспільну роль праці, нагромаджень, формування та передання приватної власності, набутої внаслідок реалізації праці…, про потребу забезпечення помірної ролі держави у житті суспільства і шкоду для нього соціалістичних ідей і практик … все те, на чому збудована і що пропонує Альтернативна Концепція пенсійної реформи від Товариство “Мале Коло”, яку я розробляв, обгрунтовував і є її “громадським провайдером”.
… І яка є, по суті, концепцією зміни відносин перерозподілу праці в українському суспільстві з метою його порятунку силою його ж таки власних можливостей, які проявляються тільки в результаті його природного буття.

“Досконалість будь-якого суспільства полягає у виробленні зусиль прямувати до його мети таким способом, що рушійним принципом рухів і суспільної діяльності є той самий, з якого спільнота народилась. Звідси, отже, відступ від початкової мети є зіпсуттям, а поворот до неї — рятунком.”. (С)

Подається з джерела http://sd.net.ua/2010/01/11/rerum_novarum.html у перекладі о. Івана Музички.

  • PetroKamin

    Таки справді – великі слова!

  • http://www.facebook.com/people/Володимир-Щербина/100002305382858 Володимир Щербина